DKV dient premieverhoging terug te betalen

De rechtbank heeft een vonnis geveld in een rechtzaak tussen hospitalisatieverzekeraar DKV en een ontevreden klant.

De verzekeraar had in 2009 een premieverhoging van 7,84% doorgevoerd bij haar klant voor de aanvullende hospitalisatieverzekering voor een éénpersoonskamer in 2010.

Wettelijk gezien mag dit niet, daar een premieverhoging enkel kan op basis van:

  • een indexatie,
  • een specifieke medische indexatie of
  • als de verzekeraar een specifieke goedkeuring heeft verkregen van de toezichtshouder FSMA

Vermits de doorgevoerde premieverhoging aan geen van deze voorwaarden voldeed, werd via Test-Aankoop een oproep gedaan aan gedupeerde klanten om terugbetaling te eisen van het te veel betaalde bedrag.

DKV weigerde dit, waardoor een rechtzaak ontstond in 2010. In 2017 viel reeds de beslissing bij het Brusselse hof van beroep dat de doorgevoerde premieverhoging effectief onwettig was. Maar omdat de Nationale Bank intussen al nieuwe tarieven had goedgekeurd die sinds 2012 van toepassing waren, kon het hof deze beslissing niet bekrachtigen. Het resultaat was dat de verzekeraar niet kon worden veroordeeld tot een terugkeer naar de tarieven anno 2009.

Een individuele klant van DKV is daarop, met de steun van consumentenorganisatie Test-Aankoop, een nieuwe procedure gestart en het vredegerecht van Hoei heeft deze klant nu opnieuw gelijk gegeven.

De terugbetaling, het gaat in deze zaak om een gering bedrag, dient wel degelijk te gebeuren en opent volgens Test-Aankoop mogelijk de deur voor een terugbetaling aan enkele duizenden andere gedupeerden. Deze zaak kan dus als precedent gezien worden in een juridische strijd tussen de verzekeraar, haar gedupeerde klanten en Test-Aankoop .

Lijst van 6 aanbevolen verzekeringen binnen het gezinsleven

Op vlak van verzekeringen zijn er allerlei verzekeraars die naast de alom gekende verzekeringsproducten ook bijzondere en unieke verzekeringen aanbieden. De keuze om daar al dan niet op in te gaan is vrij.

De consumentenwebsite spaargids.be heeft onlangs een samenvattend artikel online gezet met een lijst van de 6 meest waardevolle en aan te bevelen verzekeringsproducten. Het is geen verrassing dat ook de hospitalisatieverzekering haar plaats opeist in deze lijst.

Net zoals we op deze website aanbevelen, wordt er vanuit spaargids.be ook aangeraden om de verschillende hospitalisatieverzekeringen te vergelijken met elkaar. Een overzicht van de betere hospitalisatieverzekeringsproducten kan u op deze website terugvinden.

Lijst van 6 aanbevolen verzekeringen:

  • Een BA autoverzekering
  • Een brandverzekering
  • Een schuldsaldoverzekering
  • Een hospitalisatieverzekering
  • Een familiale verzekering
  • Een verzekering voor huispersoneel

 

Premie hospitalisatieverzekering DKV fors omhoog

De vlaamse media brengt naar buiten dat de premies voor een reeks hospitalisatieverzekeringen bij verzekeringsmaatschappij DKV vanaf 1 september 2017 een sterke stijging zullen kennen.

De prijsverhoging, die er komt op advies van de Nationale Bank van België, dient om een tekort van 15 miljoen euro te overbruggen.

De DKV polissen die tussen de jaren 2000 en 2015 werden afgesloten zullen stijgen met 5,5%. De polissen die vóór deze periode werden afgesloten (voor 2000) worden zelfs 9% duurder.

Overigens laat de NBB reeds weten dat de prijzen voor het komende jaar nog eens met 1,6% zullen stijgen.
Sinds de nieuwe verzekeringswet van maart vorig jaar heeft de Nationale Bank van België de bevoegdheid om eenzijdig premieverhogingen op te leggen aan de verzekeraars indien zij merken dat de huidige tarieven verlieslatend zijn of dreigen te worden.

Voor de verzekeraar wordt het verschil tussen de uitgaven (terug te betalen gezondsheidskosten) en de inkomsten (premies) te groot door de constante stijging van de kosten voor gezondheidszorg.

Vaak voorkomende begrippen

Net als vele andere financiële diensten kent ook de verzekeringssector een bepaald vakjargon waarbij er allerlei moeilijke woorden en termen opduiken die niet altijd even duidelijk zijn voor iedereen.

Ambulante kosten
Kosten die gemaakt worden als gevolg van gezondheidsproblemen waarbij geen opname in het hospitaal genoodzaakt is. Consultaties bij de arts of kinesitherapeut, geneesmiddelen, … zijn hiervan goede voorbeelden.

Derdebetalersregeling
Een akkoord tussen de verzekeraar en het ziekenhuis dat inhoudt dat de hospitalisatiefactuur (verblijf) rechtstreeks van het ziekenhuis naar de verzekeraar wordt gestuurd met als doel de directe betaling door de verzekeraar aan het ziekenhuis. Zo hoeft de verzekerde niet zelf te betalen en vervalt ook de periode die de verzekeraar nodig heeft om de terugbetaling te regelen.

Geconventioneerde zorgverlener
De tarieven in de medische sector worden bepaald op vergaderingen tussen vertegenwoordigers van de zorgsector, de ziekenfondsen en de overheid. Op deze vergaderingen worden overeenkomsten (conventies) gemaakt over de prijzen. Elke zorgverlener kan deze conventies aanvaarden of weigeren. Indien een zorgverlener akkoord gaat, zal deze zich houden aan de prijsovereenkomsten en wordt deze gezien als een geconventioneerde zorgverlener.

Honorarium
Het officiële tarief in de nomenclatuur voor het leveren van een medische prestatie door een geconventioneerde zorgverlener

Nomenclatuur
Elke medische of paramedische prestatie kent een eigen nomenclatuurcode van meerdere cijfers. Deze code omvat het soort prestatie dat werd geleverd, het honorarium dat hiervoor wordt aangerekend en het bedrag van tussenkomst door het ziekenfonds.

Remgeld
Voor heel wat medische prestaties is er een financiële tussenkomst voorzien door het ziekenfonds. Vaak is het bedrag van de tussenkomst lager dan het bedrag dat door de patiënt/verzekerde werd betaald aan de zorgverlener. Het verschil tussen beide bedragen blijft ten laste van de patiënt/verzekerde en wordt gezien als het persoonlijk aandeel of het remgeld.

Iets interessant gelezen? Deel het met je vrienden!

Facebook
Twitter
Volgen via mail