Hospitalisatieverzekering vergelijken

Hospitalisatieverzekeringen worden, zoals vele producten of diensten, aangeboden door meerdere maatschappijen. Al deze verzekeraars bieden globaal gezien wel hetzelfde type dienst aan, maar individueel bepalen zij zelf wat zij al dan niet in hun planvoorwaarden willen zetten.

Daaruit volgt dat elke hospitalisatieverzekering die op de markt aangeboden wordt, verschillend is van alle andere. Soms zijn de verschillen minimaal, maar vaak zitten er enorme verschillen op.

Daarom is het belangrijk om bij het zoeken naar een goede hospitalisatieverzekering, de tijd te nemen om een goede vergelijking te maken volgens de voor jou doorslaggevende elementen.

Jezelf vooraf goed informeren over de zogenaamde kleine lettertjes per hospitalisatieverzekeringsplan is hierbij een nuttig advies.

De 5 voornaamste verschillen waar je op dient te letten zijn:

Franchise
Hoe sta je tegenover de franchise die de verzekeraar jou ten laste wil leggen?
In bepaalde hospitalisatieverzekeringsplannen betaal je als verzekeringsnemer een franchise bij elk schadegeval. Bij andere plannen kan je ook beperkt blijven tot 1 franchise per kalender- of verzekeringsjaar. Mogelijk zijn er zelfs plannen waarbij er geen franchise te betalen valt.

Ambulante kosten (pré-post periode)
Gedurende welke termijn kan je bijkomende kosten binnenbrengen voor terugbetaling?
Bij de meeste hospitalisatieverzekeringsplannen kan je ambulante kosten binnenbrengen die gemaakt zijn binnen 1 maand vóór en 3 maanden na de hospitalisatieperiode. Dit zijn bijvoorbeeld doktersbezoeken of medicatie.
Er zijn echter ook plannen beschikbaar met een meer uitgebreide periode (2 maanden voor en 6 maanden na de hospitalisatieperiode). Bij ernstige ingrepen kan dit een belangrijke factor zijn.

Een belangrijke opmerking hierbij is dat alle ingediende kosten een directe link dienen te hebben naar de reden van opname. Zoniet worden de kosten geweigerd.

Derde betalersregeling
Op welke termijn wens je dat de hospitalisatieverzekering de betaling uitvoert?
Het derdebetalerssysteem houdt in dat de hospitalisatieverzekering aan het hospitaal of ziekenhuis in kwestie een akkoord bezorgd dat de hospitalisatiefactuur rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij mag worden opgestuurd. Dit wil zeggen dat de verzekeringsmaatschappij de factuur betaalt aan het hospitaal in naam van de verzekerde patiënt.

Als er geen derde betalersregeling is opgenomen in het hospitalisatieplan, dient de verzekerde patiënt de factuur eerst zelf te betalen aan het hospitaal, om later het geld terug te vragen aan de verzekeringsmaatschappij. Dit uiteraard na goedkeuring van de desbetreffende factuur.

Dekking
Hoe ver verwacht jij dat je verzekeringsmaatschappij gaat inzake dekking van de kosten?
Er zijn 2 soorten aanbieders: mutualiteiten en privé maatschappijen. De mutualiteiten staan bekend om de lagere premie die betaald dient te worden. Daar tegenover staat dat zij meer beperkingen zullen opnemen in hun plannen en plafonds zullen bepalen voor bepaalde kosten.

Ernstige ziekten
Komt de verzekering volgens het plan ook tussen bij vaststelling van een ernstige ziekte?
In geval van ernstige ziekten is een financiële ramp nooit ver weg. Bij een zware ziekte zijn opnames, net zoals doktersbezoeken en medicatie, vaak aan de orde. De kosten die deze met zich meebrengen zijn dus niet te onderschatten. Bij het vergelijken van hospitalisatieverzekeringen valt dit punt niet over het hoofd te zien.

Zodra je hebt bepaald wat je verwacht van je hospitalisatieverzekering, kan je een aanvraag indienen bij de verzekeringsmaatschappijen die het plan aanbieden waar jij je (al dan niet volledig) in kan vinden. Zij zullen je dan op basis van enkele elementen (zoals bijvoorbeeld je geslacht, leeftijd,…) een prijsvoorstel maken.

TIP: vergelijk de marktleider in hospitalisatieverzekeringen, DKV verzekeringen met de mutualiteitsinstelling die volgens Test-Aankoop het best scoort in prijs/kwaliteitsverhouding,
Helan hospitalia.
Bepaal daarna voor jezelf of het verschil in prijs, het verschil in dekking rechtvaardigt.
Je kan ook meerdere polissen gaan vergelijken adhv een vergelijkingstabel.

Een samenvatting van de bekendste hospitalisatieverzekeringen:

Iets interessant gelezen? Deel het met je vrienden!