Liberale mutualiteit hospitaal-plus

De hospitalisatieverzekering die wordt aangeboden door de liberale mutualiteit heet “hospitaal-plus”.

Onder de algemene benaming hospitaal-plus kan je als aangeslotene nog kiezen uit enkele formules:

Hospitaal dagforfait basis en hospitaal dagforfait plus

In deze 2 formules krijg je na het indienen van je hospitalisatiefactuur een terugbetaling aan een vast tarief per dag. Onder de formule “hospitaal dagforfait plus” heb je recht op een hoger vast bedrag dan onder de basisformule. In beide formules is er een begrenzing opgenomen voor een maximum aantal dagen, afhankelijk van het type aandoening waarvoor de opname vereist is.

Hospitaal-plus 100 en hospitaal-plus 200

Deze 2 formules bieden een dekking voor het grootste deel van het persoonlijke aandeel in de ziekenhuisfactuur. De beide formules hanteren een plafondbedrag per jaar voor eventuele terugbetalingen. Het plafondbedrag in het plan “hospitaal-plus 200” ligt hoger dan in het plan “hospitaal-plus 100”.

Voor beide plannen is er een franchise van toepassing indien men kiest om in een éénpersoonskamer te verblijven. Deze franchise wordt maximaal 2x per jaar toegepast, ongeacht het aantal opnames.

Ambulante kosten worden in rekening gebracht gedurende 1 maand voor de opname en 3 maanden na het verblijf. In beide plannen is ook hier een plafondbedrag ingesteld.

Daarnaast wordt er ook terugbetaling voorzien in het geval van ernstige ziekten (ook bij niet opname in het ziekenhuis). Hier geldt ook een maximumlimiet per jaar en per plan.

Iets interessant gelezen? Deel het met je vrienden!