AG Care

De hospitalisatieverzekering die wordt aangeboden door verzekeraar AG Insurance heet “AG Care”.

AG Insurance is één van de bekendste verzekeraars voor hospitalisatieverzekeringen.

Een korte samenvatting van de voorwaarden onder dit plan:

De medische kosten bij een ziekenhuisopname worden in de meeste gevallen terugbetaald, ongeacht de kamerkeuze  (éénpersoonskamer, meerpersoonskamer). Er zijn bepaalde ziekenhuizen waarop uitzonderingen van toepassing zijn omwille van de hogere tarieven die deze durven aanrekenen.

De ambulante kosten (geneesmiddelen, consultaties, kinesitherapie,…) worden terugbetaald gedurende een periode vanaf 1 maand voor de opname tot 3 maanden na de opname. Dit indien de ingediende kosten rechtstreeks verband houden met de reden van opname. Indien deze kosten niet gelinkt kunnen worden aan  de reden van opname zal een terugbetaling geweigerd worden.

AG Care biedt ook een optie (=Delta) aan tot uitbreiding van de periode voor ambulante kosten. Zo kan je ervoor kiezen om de dekking uit te breiden naar een periode van 2 maanden voor de opname, tot 6 maanden na de opname.

De kosten die het gevolg zijn van een behandeling van een zware ziekte komen ook in aanmerking voor terugbetaling, ook indien er geen opname heeft plaatsgevonden. Er is een lijst van 30 zware ziekten die goedgekeurd zijn voor terugbetaling.

AG Care maakt gebruik van een derdebetalersregeling: Medi-assistance. Dit wil zeggen dat de factuur van de ziekenhuisopname door het ziekenhuis rechtstreeks naar AG Insurance wordt gestuurd voor een rechtstreekse betaling tussen de verzekeraar en het ziekenhuis. Je krijgt hiervan, als verzekerde, een bericht dat het deel dat in aanmerking kwam voor terugbetaling werd voldaan.

Eventuele ziekenhuisopnames in het buitenland komen ook in aanmerking voor terugbetaling.

Ook enkele extra diensten komen in aanmerking voor terugbetaling. Zo kunnen de kosten van een kinderoppas, kraamzorg, huishoudhulp,… ook ingediend worden bij de verzekeraar.

Voor deze uitgebreide dekking betaalt men uiteraard een hogere premie dan bij de hospitalisatieverzekeringen die lopen via een mutualiteit, waarbij men vaak met plafondbedragen per jaar werkt.

Iets interessant gelezen? Deel het met je vrienden!